Bestuurswissel 2020-2022


Het Lions Club Kontich bestuur voor 2020-2022 werd op vrijdagavond 03 juli 2020 geïnstalleerd. Dit tijdens een aangenaam en voor het eerst corona-veilig diner in restaurant De Ganzenpoel. 

Inkomend voorzitter Dr. Guido Dua stond uitvoerig stil bij de verwezenlijkingen van de laatste 2 jaar. Hij feliciteerde uitgaand voorzitter Luc Van Reeth en zijn bestuur ten zeerste voor een aantal bijzonder knappe verwezenlijkingen en de positieve eindbalans. Ook is Luc Van Reeth er met zijn eigen stijl bijzonder goed in geslaagd om alle neuzen in dezelfde richting te stuwen. Proficiat Luc en heel veel dank hiervoor. Het zal moeilijk zijn het succes van jouw legislatuur te kunnen evenaren. 

Hierna de belangrijkste quotes uit Guido Dua's verdere toespraak, met als thema: “Every person has a voice”.

Prioriteiten

  • Gedurende het eerste jaar is mijn hoofdbetrachting het verder integreren van de jongere leden, met respect voor ieders stijl en visie. 
  • Betreffende de sociale doelen maak ik mij geen zorgen gezien de bijzonder actieve en effectieve Sociale Commissie.
  • Een “state of the union” met bijhorend actieplan zal ik eerstdaags presenteren.
Raf Mariën werd tijdens het diner als nieuw lid geïnstalleerd
Raf Mariën werd tijdens het diner als nieuw lid geïnstalleerd

EVERY PERSON HAS A VOICE

  • De club moet steeds een aangenaam moment in tijd en ruimte blijven waar ieder medelid zijn eigenheid bewaart met respect voor de andere vrienden. Alleen dit kan verrijkend werken! 
  • De coronatijden hebben ernstig in ons sociaal leven gehakt. Iedereen heeft dit individueel meegemaakt en verwerkt op zijn eigen manier.  Het belang van “familie en vrienden” is in die periode duidelijk gebleken. “Wat ben je met een goede gezondheid indien je geen vrienden of familie hebt… Wanneer je gezondheid het laat afweten zijn je vrienden en familie daar om je te ondersteunen en op te vangen!”. Ik heb dit heel mijn carrière kunnen ondervinden in de families en bij de vrienden van patiënten die geconfronteerd werden met ernstige ziekten. Vandaar dat ik onze vriendenclub zo belangrijk vind! 
  • Ook heel veel dank aan onze dames om ons te steunen in onze activiteiten. Ik ben er van overtuigd dat we heel veel waardevols terug zullen geven!

De laatste week was voor mij erg emotioneel daar ik mijn laatste operatieve ingrepen heb verricht. Sinds eind 1979 stond ik vrijwel iedere dag in het operatiekwartier. Ik zal nu voldoende tijd hebben om mijn energie te richten op een Lions club die mij reeds veel heeft gegeven en die ik diep in mijn hart draag.  

 

Dr. Guido Dua

 

Guido Dua, Voorzitter 2020-2022
Guido Dua, Voorzitter 2020-2022