positionering lions club kontich


Jan Pieter Haems, Voorzitter
Jan Pieter Haems, Voorzitter

Gelegen tussen de gevestigde Lions-waarden  Boom, Antwerpen, Lier en Mechelen werd begin van de jaren 70 de keuze gemaakt een Lions Club op te richten te Kontich. De vorming verliep eerder stroef, met zelfs enige tegenwind vanuit hogere instanties.  Maar het jeugdige enthousiasme en de ietwat te Vlaams (beschouwde) spirit van de oprichters werd daardoor alleen maar gestimuleerd. Dank zij de onverdroten steun van wijlen Emiel Avondroodt, Lions Guide, werd de club na enige tijd erkend.

De overhandiging van het Charter89 op 26 april 1975 werd één groot feest. 

 

Leo Tindemans, toenmalig 1ste minister, schrijft in deze charter : “… zelfs indien wij erin zouden slagen alle vormen van materieel tekort in de wortel uit te roeien, zullen er steeds mensen zijn die behoefte hebben aan onze bijzondere zorg en die alleen door een persoonlijke begeleiding  hun integratie in het maatschappelijk leven kunnen realiseren en hun eenzaamheid doorbreken…” Heden is nog één Charter Member actief betrokken bij onze club.

 

LC Kontich kunnen we als volgt karakteriseren:

  • van bij de aanvang, een grote belangstelling voor de noden van  sociale werken in eigen streek: de vereniging voor gehandicapten in Kontich, de jeugdinstelling Ter Elst in Duffel, de verdoken armoede in eigen gemeente, de minder validen werking Montie en Kikkers in Kontich (voor dit werk kreeg onze club in 1989 de Prijs van het Nationaal Werk) en de laatste jaren onder andere 't Spinneke (snoezelruimte en spelotheek) alsook Huize Iris, Zorgcentrum 't Karwei en Zonnekamp...
  • speciale aandacht voor alles wat ten goede komt aan eigen jeugd, bijvoorbeeld acties ten voordele van jonge artiesten (aldus aan de jeugd de kans biedend podium-ervaring op te doen), de actie leefsleutels in de middelbare scholen, de grootse veiligheidscampagne naar de leerlingen van het basisonderwijs in Kontich, de Toeka 2 actie in diezelfde basisscholen, PC's voor afstandsonderwijs tijdens de Covid-pandemie...
  • het opnemen van verantwoordelijkheid voor nationale of internationale acties van Lions zoals Sight First
  • de persoonlijke betrokkenheid van de leden bij de door hun Club gesteunde projecten, door een actieve aanwezigheid bij diverse manifestaties (vb de jaarlijkse maaltijd in open lucht op het jeugdkamp van Zonnekamp)
  • het opnemen van verantwoordelijkheid binnen de zone, het gewest, district en multiple district
  • het onderschrijven van het grote belang van de uitbouw van een goede relatie met de lokale besturen; zo kreeg onze Club de gelegenheid de doelstellingen van Lions en de eigen verwezenlijkingen van de Club ten toon te stellen in het gemeentehuis van Kontich
  • aandacht voor jeugdwerking: Lions Club Kontich is peter geweest van een eerdere, zeer actieve Leo-club die trouwens aan de basis lag van het jaarlijkse NASOC gebeuren. De Club heeft steeds actief meegewerkt aan Youth Exchange en mocht reeds verschillende jongeren inschrijven voor dit stimulerende Lions gebeuren.
  • het clubfanion draagt ondermeer het wapenschild van de gemeente Kontich, met de afbeelding van Sint Martinus die zijn mantel deelde en het beeld oproept van onze ware opdracht: ”We serve”.

 

Statutair nieuws
Lions Club Kontich stichtte eind 2018 een Club Branch in Edegem - Lions Branch Club Edegem - met 15 stichtende leden.  Club Branches hebben hun eigen bestuur en financiën, maar blijven verbonden met de stichtende moeder-Club totdat ze ofwel doorgroeien tot een nieuwe onafhankelijke Club (Lions Club Edegem in dit geval), ofwel opgaan in de stichtende Club.  Er werd gekozen voor die laatste mogelijkheid wat voor Lions Club Kontich een welkome verjonging inhoudt, en de Lions Club Edegem een veel groter platform biedt om haar activiteiten verder te ontwikkelen in symbiose met de stichtende Club.

Een statuutswijziging, incluis een naamsverandering naar Lions Club Kontich-Edegem is in aanvraag bij de hoofdzetel in Oak Brook USA.

Dr Jan Pieter Haems

  Voorzitter 2023-2024

Jules Vercauteren (+)
  Former Charter Member en PDG