Historiek en positionering lions club kontich


Guido Dua, Voorzitter
Guido Dua, Voorzitter

Gelegen tussen de gevestigde Lions-waarden  Boom, Antwerpen, Lier en Mechelen werd begin van de jaren 70 de keuze gemaakt een Lions Club op te richten te Kontich. De vorming verliep eerder stroef, met zelfs enige tegenwind vanuit hogere instanties.  Maar het jeugdige enthousiasme en de ietwat te Vlaams (beschouwde) spirit van de oprichters werd daardoor alleen maar gestimuleerd. Dank zij de onverdroten steun van wijlen Emiel Avondroot, Lions Guide, werd de club na enige tijd erkend.

De overhandiging van het Charter89 op 26 april 1975 werd één groot feest. Heden zijn nog twee Charter Members actief betrokken bij onze club.

LC Kontich kunnen we als volgt karakteriseren:

  • van bij de aanvang, een grote belangstelling voor de noden van  sociale werken in eigen streek: de vereniging voor gehandicapten in Kontich, de jeugdinstelling Ter Elst in Duffel, de verdoken armoede in eigen gemeente, de minder validen werking Montie en Kikkers in Kontich (voor dit werk kreeg onze club in 1989 de Prijs van het Nationaal Werk) en de laatste jaren onder andere 't Spinneke (snoezelruimte en spelotheek) alsook Huize Iris, Zorgcentrum 't Karwei en Zonnekamp
  • speciale aandacht voor alles wat ten goede komt aan eigen jeugd, bijvoorbeeld acties ten voordele van jonge artiesten op het podium (aldus aan de jeugd de kans biedend podium-ervaring op te doen), de actie leefsleutels in de middelbare scholen, de grootse veiligheidscampagne naar de leerlingen van het basisonderwijs in Kontich, de Toeka 2 actie in diezelfde basisscholen, PC's voor afstandsonderwijs tijdens de Covid-pandemie...
  • het opnemen van verantwoordelijkheid voor nationale of internationale acties van Lions zoals Sight First
  • de persoonlijke betrokkenheid van de leden bij de door hun Club gesteunde projecten, door een actieve aanwezigheid bij diverse manifestaties (vb de jaarlijkse maaltijd in open lucht op het jeugdkamp van Zonnekamp)
  • het opnemen van verantwoordelijkheid binnen de zone, het gewest, district en multiple district
  • het onderschrijven van het grote belang van de uitbouw van een goede relatie met de lokale besturen; zo kreeg onze Club de gelegenheid de doelstellingen van Lions en de eigen verwezenlijkingen van de Club ten toon te stellen in het gemeentehuis van Kontich
  • aandacht voor jeugdwerking: Lions Club Kontich is peter geweest van een zeer actieve Leo-club die trouwens aan de basis ligt van het jaarlijkse NASOC gebeuren. De Club heeft steeds actief meegewerkt aan Youth Exchange en mocht reeds verschillende jongeren inschrijven voor dit stimulerende Lions gebeuren.
  • het clubfanion draagt ondermeer het wapenschild van de gemeente Kontich, met de afbeelding van Sint Martinus die zijn mantel deelde en het beeld oproept van onze ware opdracht: ”We serve”. 

 

Dr Guido Dua
  Voorzitter 2020-2022

Jules Vercauteren (+)
  Former Charter Member en PDG