Wie zijn LIONS?


Als Lions engageren we ons om mensen te helpen en om hun leefwereld te verbeterenHet Lionisme steunt op 4 pijlers:

-       

  • Sociaal engagement: we steunen kleine en grote projecten uit de sociale sector. Zowel financieel als door zelf de handen uit de mouwen te steken.
  •  Fondsenwerving: we organiseren leuke (culturele) activiteiten voor iedereen. De opbrengsten gaan integraal naar onze sociale projecten.
  •  Jeugd: we geven jongeren de kans om hun leefwereld te verruimen. Zo zijn er Leo Clubs voor jongeren tussen 18-30 jaar. De mogelijkheid om deel te nemen aan een internationale muziek- en tekenwedstrijd. Of nog aan een uitwisselingsprogramma over de hele wereld.
  • Vriendschap: een goed samenhangende club vormt de basis voor een goede werking. Met respect voor ieders talenten en verscheidenheid. En vooral dankzij de sterke vriendschapsbanden tussen de leden.

 

Omdat we lokaal verankerd zijn, kunnen we aan de noden uit onze omgeving beantwoorden. En omdat we deel uitmaken van een wereldwijde organisatie met meer dan 1,5 miljoen vrijwilligers, kunnen we ook uitdagingen over onze grenzen heen aangaan. Als het op uitdagingen aankomt, is ons antwoord simpel: ‘We serve’. Die slogan verenigt Lions over de hele wereld. We helpen waar, wanneer en hoe we ook kunnen.

 

Wil jij ook het verschil maken?

 

Wil jij ook die voldoening voelen, omdat je iemand helpt die het nodig heeft? Vriendschapsbanden smeden door samen de handen uit de mouwen te steken? Neem dan contact op met ons via één van onze leden of via het contactformulier. Meer informatie over onze club vindt je verder op deze site.

 

Aanvullend overzicht op: MD112 site