Lions Club Kontich steunt volgende initiatieven


’t Spinneke
Omvat een Spelotheek en een Snoezelruimte ten behoeve van personen met een handicap en is gelegen Lijsterbolstraat 5 A Kontich (Spinneke Internet site)

  1. De Spelotheek omvat een ruimte waar speelgoed wordt aangeboden en een speelgoedeiland waar het speelgoed kan uitgetest worden. De Spelotheek omvat tevens een ontmoetingsruimte waar men ideeën kan uitwisselen en een praatje maken, alsook een inforuimte en een computerhoek.
  2. De Snoezelruimte omvat ruimtes waar men zich aktief (voelen, springen, muziek,…) en passief (waterbed,…) kan ontspannen en een verzorgingshoek (detailfoto bovenaan).

Zonnekamp

VZW Zonnekamp organiseert elk jaar een 10-daagse zomervakantie voor meestal jongere personen met een fysieke of mentale beperking, gewoonlijk eind juli of begin augustus (Zonnekamp site).

Op dit kamp komen deze mensen zowel individueel als in groep aan bod, iets wat door het jaar vaak onmogelijk is wegens onderbezetting van begeleiders. Zonnekamp wenst de ouders gedurende 10 dagen de gelegenheid te bieden er eens op uit te trekken zonder zich te moeten bekommeren om hun “zorgenkind”. Zowat 50 gasten gaan ieder jaar mee op kamp. Vooral kinderen met het syndroom van Down, autisten en kinderen met mentale achterstand, maar soms ook jongeren met een zware fysische beperking. Voor hen organiseert Lions Club Kontich ieder jaar tijdens hun zomerkamp een ludieke namiddag met spel, zang, optredens gevolgd door een avondmaal.

 

Huize Iris

Huize Iris is een kleinschalige zorgaanbieder, voor onbepaalde duur vergund door het Vlaams Agentschap voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een beperking. Het Huis biedt een aanbod op maat aan volwassenen met een beperking, zowel qua dagbesteding als woonondersteuning. Hierbij wordt vertrokken vanuit de mogelijkheden van de gebruiker.

Het zorgpakket omvat bewegingsactiviteiten, crea-activiteiten, activiteiten gericht op het verwerven en onderhouden van vaardigheden, integratie-activiteiten en andere activiteiten zoals muziek, snoezelen en spel. Details hier.

 

Arbeidszorgcentrum 't Karwei

Richt zich tot volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen. Gelegen te 2530 Boechout, G Van Raemdoncklaan, 5 ('t Karwei site). Recent schonken we hen een tuinserre.

 

Cantabile vzw

Cantabile streeft naar de verheffing van de pianocultuur in Vlaanderen en tracht deze doelstelling te bereiken door:

  • het inrichten van een tweejaarlijkse pianowedstrijd voor jongeren tot 19 jaar, tijdens de pare jaren;
  • het inrichten van een tweejaarlijkse compositiewedstrijd voor piano, tijdens de onpare jaren;
  • het organiseren van recitals en concerten voor de bekroonde pianisten;

Lions Club Kontich is de belangrijkste medeorganisator van het tweejaarlijks Cantabile laureatenconcert in deSingel in Antwerpen.

 

Sociale kruidenier De Kompanie - Kontich 

Mensen van Kontich die het financieel moeilijk hebben kunnen in de Sociale kruidenier winkelen aan een lage prijs. De aangeboden voeding, verzorgings- en huishoudproducten zijn kwaliteitsvolle producten. De keuzevrijheid die mensen hebben en het zelf betalen van wat men koopt, verhogen de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Sociale diensten zoals het OCMW van Kontich en de ziekenfondsen verwijzen klanten door. 

Lions Club Kontich financierde bijvoorbeeld de aankoop van een diepvriezer.

 

Katholieke vereniging voor gehandicapten - afdeling Kontich

KVG is een organisatie van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Er wordt gestreefd naar kwaliteit van bestaan en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig kunnen deelnemen. Link KVG site. Lions Club Kontich sponsort onder andere hun kerstfeest.

 

De Transitwoning Edegem

Mondiale Werken  Regio Lier huurt de  vroegere Pastorie van  de  Kerkraad  en verhuurt ze  door  aan  gezinnen  die  dak-  of thuisloos  zijn. De gezinnen  kunnen  maximaal één jaar in de Transitwoning wonen.  Zo hebben ze de tijd om zelf een eigen woonst te vinden. Lions financiert mede de verbouwings- en onderhoudswerken.

 

LCIF

Samen met 47.000 andere Lions clubs draagt Lions Club Kontich regelmatig bij tot de stichting Lions Clubs International Foundation (LCIF). Dit zowel rechtstreeks als via de kanalen van Lions International.  LCIF verleent massaal steun aan belangrijke projecten in meer dan 200 landen, rond de thema's: Vision, Youth, Disaster relief, Humanitarian, Diabetes, Childhood cancer, the Environment en Hunger. Hun missie vind je hier.