open vergadering met Stefan LouiS - 09 november 2023

De open dinner vergadering van 9 november 2023 ging door met 35 aanwezigen, waarvan 16 jongeren uitgenodigd door Lions leden - beroepsactief in vele sectoren oa hoger onderwijs, media, autosector, luchtvaart, machineconstructie, psychologie, wegenbouw, engineering en diergeneeskunde.

Voorzitter Jan Pieter Haems stelde in zijn inleiding “We leven in een veranderende wereld en zijn er talloze wendingen die mogelijks een grote impact kunnen hebben op ons bestaan. Artificial Intelligence is wellicht één van de belangrijkste van die ontwikkelingen. Voor velen nog iets vaags en onbekend. Voor anderen een bron van mogelijkheden en een nieuwe wereld die opengaat. Voor sommigen een gevreesde onbekende waarbij principes als machine learning wel eens zouden kunnen ontsporen. We zijn dan ook blij dat we Stefan Louis vanavond in ons midden hebben, die zich in deze materie heeft verdiept, en ons wegwijs zal kunnen maken in deze fascinerende ontwikkeling”.

 

Guido Dua verzorgde de inleiding van de spreker: “Stefan Louis zette zijn eerste stappen in de batterij-industrie in het familiebedrijf dat zij in 1981 oprichtten. Met een stevige basis in zowel de technologie als de zakelijke aspecten van de sector, heeft hij een carrière uitgebouwd die even divers als internationaal is. Tien jaar van zijn loopbaan bracht hij door in Zwitserland en India, dankzij verschillende acquisities en demergers. Deze internationale ervaring heeft hem een wereldwijd perspectief en diepgaand inzicht in de batterij-industrie verschaft. Sinds april is Stefan terug in Antwerpen, waar hij nu aan het roer staat van zijn adviesbureau Simmol. Hier zet hij zijn encyclopedische kennis in om bedrijven te adviseren over alle facetten van ontwerp, ontwikkeling en productie in de energieopslagsector.

Stefan Louis is bijzonder geïnteresseerd in de fascinerende wereld van Artificiële Intelligentie. Dagelijks besteedt hij aandacht aan het bijhouden van de nieuwste trends en ontwikkelingen in dit veld. Als visionaire zakelijke leider met een natuurlijke nieuwsgierigheid en ondernemende geest, is hij bij uitstek gekwalificeerd om unieke inzichten te delen in dit opkomende domein. Hij verkent niet alleen de grenzeloze mogelijkheden, maar wijst ook op de potentiële valkuilen en bedreigingen die AI met zich meebrengt”.

Het werd een boeiende uiteenzetting, met bovendien een zeer sterke grafische vormgeving. Uit de vele besproken aspecten vermelden we er twee: (1) de shift van regel-gebaseerde automatismen naar een op leerprocessen gebaseerde intelligentie en (2) de vergelijking van de rekenkracht van menselijke hersenen, nu ongeveer gelijk aan die van een Cray supercomputer, met de quantum computers van de toekomst die 10.000 tot 1.000.000 maal krachtiger zullen zijn. Hoe zal de mens zich staande kunnen houden ten overstaan van dergelijke machines, die bovendien alles wat beschikbaar is op de planeet zullen gelezen, geleerd en begrepen hebben en de ervaring bezitten van ontelbare experten maar dan geconcentreerd in één elektronische hand?

 

Het interessante bezoekerspubliek kwam nadien vlot in dialoog met de spreker en de aanwezige leden. De avond verliep vol boeiende, vriendschappelijke gesprekken rond een aangenaam diner.


OPEN VERGADERING MET MARCEL VERCAUTEREN - 20 APRIL 2023

Tijdens deze open dinner vergadering verwelkomden we een spreker uit eigen rangen, prof dr em. Marcel Vercauteren. Samen met onze leden en een aantal genodigden hebben we genoten van een boeiende  avond over een actueel thema : Epidemies doorheen de eeuwen, een relatie met het klimaat .

Prof dr em. Vercauteren stond mee aan de wieg van de dienst anesthesie van UZA, waar hij in 1993 adjunct diensthoofd en in 2005 diensthoofd werd. Naast zijn aanstelling in het UZA , is prof dr em. Vercauteren sinds 1994 docent aan de Universiteit Antwerpen en zet hij zich ook in om onderwijs te geven omtrent de regionale anesthesietechnieken in een aantal Oost-Europese landen. Hij specialiseerde zich vooral in pijnstilling rond de bevalling en keizersnede. Dat resulteerde in tientallen publicaties en hoofdstukken in naslagwerken. In 2015 ontving hij van ESRA (European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy) de prestigieuze Karl Koller Award voor zijn jarenlange uitmuntende bijdrage aan het vakgebied van regionale anesthesie en pijnbehandeling.

DANK AAN DE SPREKER
DANK AAN DE SPREKER

Vanuit een jarenlange ervaring in de gezondheidszorg werd er vurig en uitvoerig gesproken over epidemies en hun invloed op het klimaat. Zijn er infecties waarvan wij dachten ver van ons af te liggen in tropische omgevingen, die dichter naar ons toekomen door de klimaatopwarming, waarbij de vectoren zoals de tijgermug bij ons meer overlevingskansen hebben? Wat zit er in de ontdooide permafrost? Is er een relatie tussen klimaatveranderingen of milieucatastrofes en het ontstaan van epidemies en vice versa d.w.z. dat epidemies een invloed kunnen hebben op het klimaat? Het is evenwel  onjuist te denken dat latere klimaatveranderingen, tijdens en na de middeleeuwen, niet beïnvloed zijn geweest door de mensheid.

 


Open vergadering met ivo pauwels - 10 november 2022

Op donderdag 10 november 2022 organiseerde Lions Club Kontich haar tweede open vergadering van activiteitenjaar 2022-2023 met Ivo Pauwels, de auteur, als spreker. We verwelkomden een 8-tal genodigden van Lions leden, alsook Nabila Ait Daoud, Schepen van Cultuur van Antwerpen en Kontich’s Schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden en Schepen voor Sport en Communicatie Luc Abrams.

Ivo Pauwels is journalist, dichter, schrijver en tuinier. Hij is de auteur van tientallen tuin- en plantenboeken, maar hij heeft ook verschillende biografieën en een groot aantal boeken over de kunst van het leven geschreven. Hij was vijftien jaar hoofdredacteur van de tijdschriften Bloemen & Planten en De Tuinen van Eden en verzorgde tien jaar lang het programma Groene Vingers voor VTM.

 

Hij is een culturele duizendpoot en goed bevriend met de familie Huts van Katoennatie. Samen met Karine Huts schreef hij in co-auteurschap “Wat mijn moeder mij vertelde” en “Wat mijn kleinzoon weten moet”.  

Tijdens de voordracht kwam zijn levensverhaal uitgebreid aan bod en werd toelichtend ingegaan op “Wat mijn moeder mij vertelde” o.a. door enkele stukken uit het werk voor te lezen.

Het boek  is een waargebeurd verhaal van liefde en verraad in WOII. Hoe een gewoon gezin met drie tienerdochters de Tweede Wereldoorlog beleefde: de oorlogsdreiging, de vlucht na de inval van de Duitsers, de terugkeer in de bezette centrumstad Mechelen, de aanslepende oorlog met zijn vernietigende bombardementen... Een op waarheid en historische feiten gestoelde, met fijngevoeligheid en humor geschreven kroniek vol verrassende wendingen en een beklijvend slot.

Als toemaatje volgde een kort overzicht aangaande het Antwerpse torengebouw, de Boerentoren, dat onlangs door Fernand Huts werd aangekocht. Oorspronkelijk zou het een multifunctioneel gebouw worden maar de meer recente plannen bestemmen het ganse complex uitsluitend voor als één cultuurtempel, waar onder andere kunstwerken uit The Phoebus Foundation hun plek zullen vinden. Er komen ook enkele binnen- en buitentuinen, waarvoor… Ivo Pauwels werd geconsulteerd door één van de architectenconsortia die aan de ontwerpwedstrijd voor de verbouwing deelnamen. 

Zie hier voor de video van Camille Masschelein en Rudi Van Poele met een dialoog tussen Karine Huts en Ivo Pauwels over "Wat mijn moeder mij vertelde".


OPEN vergadering over oosterweel - 12 mei 2022

Als af en toe de gewoonte hield Lions Club Kontich een open dinner-vergadering rond het thema van de Oosterweelverbinding. Spreker was Pieter Thomaes, Legal Manager van Lantis. De 38 aanwezigen bestonden uit reguliere clubleden en hun genodigden, actief binnen een plejade van diensten en ondernemingen zoals de Haven van Antwerpen, Marine Stewardship Council België, Gillis Vastgoed & Ugly, Capsugel, Orbis Risk Partners, Visitron, Aannemingen Van Laere, Exmar, Schreurs Transport, Belfius, LBC Tank Terminals en de AXA Group. Zij vertegenwoordigden een verscheidenheid aan invalshoeken wat bijdroeg tot de levendigheid van de vraagstelling en de tafelgesprekken achteraf - wat erg gewaardeerd werd door Guido Dua, Voorzitter van LCK, in zijn slot- en dankwoord op het einde van de avond.

 

Spreker Pieter Thomaes gaf een gedetailleerd en zeer gestructureerd overzicht van de Oosterweel werken - achtergrondinformatie, voorbereiding, huidige en toekomstige werven, de maatschappelijke uitdagingen...

Aangaande de huidige activiteiten werd dieper ingegaan op het Oosterweelknooppunt, de R1-Noord, de Scheldetunnel, de Kanaaltunnels, de Linkeroever en situatie in Zwijndrecht.

Voor luchtopnames en grafische voorstellingen, zie ook hier.

Ruime belangstelling op een warme, zomerse avond
Ruime belangstelling op een warme, zomerse avond