Bestuurswissels in 2022, 2021 en 2020


10 Juni 2022

FIERHEID EN VRIENDSCHAPPELIJKE TOEGANKELIJKHEID !

 

Beste Lions-vrienden en vriendinnen,

 

Op het einde van een legislatuur is het uitermate nuttig en ook gebruikelijk om even terug te blikken. De twee coronajaren hadden helaas een flinke impact op onze werking. Hierdoor diende jullie voorzitter frequent de nodige initiatieven en beslissingen autonoom te nemen. Wellicht zal de besluitvorming hierbij voor sommigen soms wat te traag, of soms te snel genomen zijn. Maar gelieve te begrijpen dat we (pluralis majestatis) dit met de beste bedoelingen hebben gedaan…

 

Nu het virus zowat het land uit is, lijkt het momentum gekomen om onze commissies terug te activeren - wat inmiddels ook gebeurd is. Fysieke samenkomsten zijn in ons clubleven absoluut belangrijk. De respectievelijke commissievoorzitters, met name Peter Dieleman, Peter Schellekens, Jan Pieter en Leo voor het up-to-date houden van onze website,  verdienen een absoluut warm respect. Bijzondere dank gaat ook naar onze secretaris die met zijn eigen stijl en opmerkingen de club uit een coronaslaap heeft gehouden… Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijdragen aan het functioneren van de club!

 

Onze maatschappij staat voor enorme uitdagingen, we rollen van de ene crisis in de andere en we hunkeren naar een zekere zorgeloosheid die helaas nog niet mogelijk is. Door de energiecrisis, die iedereen treft van individu tot gemeente en bedrijven, is de verleiding tot een collectief egoïsme enorm groot. Een evenwicht, met een solidariteit die niet blind mag zijn, dient absoluut bewaard te worden.

 

We hebben als Lions club vele mooie sociale projecten lopen. Met de Sociale Kruidenier hebben we recent een uitzonderlijk project gevonden dat 100% werkt op de lokale behoeften. We zullen dit ook in moeilijke tijden verder flink blijven ondersteunen.

 

Wat betreft de komende activiteiten,  zal het Cantabile Laureatenconcert op 01 april 2023 in de Singel ons belangrijkste evenement zijn waarbij we rekenen op een brede sponsoring opdat we de jeugd verder zouden kunnen blijven steunen.

 

Woorden van dank
Woorden van dank
Prachtige herinneringen
Prachtige herinneringen
Installatie nieuw lid
Installatie nieuw lid

Tenslotte, moeten we het algemene motto dat geldt voor dit jaar “uitgelezen fierheid en vriendschappelijke toegankelijkheid “ ook volgend jaar verder ondersteunen, waarbij elk woord belangrijk is:

  • Uitgelezen : elitair zijn we een beetje, maar niet in de pejoratieve betekenis. Onze leden hebben persoonlijk gekozen om een maatschappelijke rol in dienstverlening te spelen.
  • Fierheid : trots dat we in een geweldige club ons ding kunnen doen en ook in de toekomst volgaarne verder aanhouden.
  • Vriendschappelijk : onderling en extern warme banden smeden, zodat we als club bakens kunnen blijven verzetten.
  • Toegankelijkheid : iedereen, die onze doelstellingen ondersteunt,  is absoluut welkom.

Nogmaals dank voor jullie vertrouwen, geniet van het dessert en van deze prachtige locatie!

 

Dr. Guido Dua
Voorzitter Lions Club Kontich 2022-2023


3 september 2021

Guido Dua, Voorzitter 2020-2022
Guido Dua, Voorzitter 2020-2022

IT’S ABOUT US !

 

Beste vrienden,

Ik wil vandaag onze 2 pijlers benadrukken: sociaal dienstbetoon (we serve) en vriendschap.

Een bestuurswissel is een gelegenheid om even terug te kijken, waarbij onze dienstbaarheid voor iedereen maar voornamelijk naar de minstbedeelden, betoond in het afgelopen corona-jaar zeer duidelijk en sterk aanwezig is geweest in al onze activiteiten. Jullie weten dat allenmaal: het volstaat de knappe verslagen van onze secretaris door te nemen of onze website te bekijken.

Tijd daarom om nu onze 2de pijler nl. de vriendschap, meer in de kijker te stellen. Sta me toe hiervoor enige beeldspraak te hanteren. We kunnen verschillende aspecten van ons clubleven vergelijken met de Antwerpse monumenten die onze havenstad zo groot maken.

OLV Kathedraal : machtig spits, 132 m hoog maar altijd in de steigers : toonbeeld dat er steeds aan gewerkt moet worden, zo ook aan onze club.

De Boerentoren : gefinancierd door heel wat kleinere financiers bij de opbouw, “crowdfunding” avant la lettre. Kleine inspanningen maken, ook in onze club , iets groots.

Het Steen : Hoe onverwoestbaar kan men zijn? Zelfs een moderne aanbouw wordt het Steen overleefd. Onze nieuwe leden naast en met de oudere !

Het Rubenshuis : creativiteit is een absoluut belangrijke en mooie eigenschap geworden in deze tijden. Voor iedereen zowel individueel als in clubverband.

Het Schoon Verdiep : Mooie mensen die de trekkers zijn waarbij iedereen, zonder uitzondering, meegaat met de stroom in vriendschap. Dit is zeker geen partijpolitieke noot.

 

IT’S ABOUT US !

Van monumenten kom ik taalkundig vlotjes naar het momentum waarin we nu leven. Iedereen is nu meer dan vroeger overtuigd geworden van het belang van sociale contacten. De onpersoonlijke Zoom-vergaderingen zijn echter niet meer weg te denken.

Niettegenstaande de huidige gunstige beurskoersen en de opverende economie, maak ik mij veel zorgen omdat wellicht het economisch debacle nog moet komen om de gedane schulden te vereffenen…Wij zullen er echter staan waar nodig.

 

IT’S ABOUT US, lijkt wat egoïstisch maar wil eigenlijk zeggen : het is nu aan ons, met al onze mogelijkheden en ieder met zijn inbreng, om het verschil te maken voor onszelf en voor andere mensen: een mooie uitdaging voor onze vriendschap en gesteund door ons moto “we serve”

 

Guido Dua, Voorzitter Lions Club Kontich 2020-2022

Antwerpen RAS - Zuiderterras 9 september 20213 juli 2020

Het Lions Club Kontich bestuur voor 2020-2022 werd op vrijdagavond 03 juli 2020 geïnstalleerd. Dit tijdens een aangenaam en voor het eerst corona-veilig diner in restaurant De Ganzenpoel. 

Inkomend voorzitter Dr. Guido Dua stond uitvoerig stil bij de verwezenlijkingen van de laatste 2 jaar. Hij feliciteerde uitgaand voorzitter Luc Van Reeth en zijn bestuur ten zeerste voor een aantal bijzonder knappe verwezenlijkingen en de positieve eindbalans. Ook is Luc Van Reeth er met zijn eigen stijl bijzonder goed in geslaagd om alle neuzen in dezelfde richting te stuwen. Proficiat Luc en heel veel dank hiervoor. Het zal moeilijk zijn het succes van jouw legislatuur te kunnen evenaren. 

Hierna de belangrijkste quotes uit Guido Dua's verdere toespraak, met als thema: “Every person has a voice”.

Prioriteiten

  • Gedurende het eerste jaar is mijn hoofdbetrachting het verder integreren van de jongere leden, met respect voor ieders stijl en visie. 
  • Betreffende de sociale doelen maak ik mij geen zorgen gezien de bijzonder actieve en effectieve Sociale Commissie.
  • Een “state of the union” met bijhorend actieplan zal ik eerstdaags presenteren.
Raf Mariën werd tijdens het diner als nieuw lid geïnstalleerd
Raf Mariën werd tijdens het diner als nieuw lid geïnstalleerd

EVERY PERSON HAS A VOICE

  • De club moet steeds een aangenaam moment in tijd en ruimte blijven waar ieder medelid zijn eigenheid bewaart met respect voor de andere vrienden. Alleen dit kan verrijkend werken! 
  • De coronatijden hebben ernstig in ons sociaal leven gehakt. Iedereen heeft dit individueel meegemaakt en verwerkt op zijn eigen manier.  Het belang van “familie en vrienden” is in die periode duidelijk gebleken. “Wat ben je met een goede gezondheid indien je geen vrienden of familie hebt… Wanneer je gezondheid het laat afweten zijn je vrienden en familie daar om je te ondersteunen en op te vangen!”. Ik heb dit heel mijn carrière kunnen ondervinden in de families en bij de vrienden van patiënten die geconfronteerd werden met ernstige ziekten. Vandaar dat ik onze vriendenclub zo belangrijk vind! 
  • Ook heel veel dank aan onze dames om ons te steunen in onze activiteiten. Ik ben er van overtuigd dat we heel veel waardevols terug zullen geven!

De laatste week was voor mij erg emotioneel daar ik mijn laatste operatieve ingrepen heb verricht. Sinds eind 1979 stond ik vrijwel iedere dag in het operatiekwartier. Ik zal nu voldoende tijd hebben om mijn energie te richten op een Lions club die mij reeds veel heeft gegeven en die ik diep in mijn hart draag.  

 

Dr. Guido Dua

 

Guido Dua, Voorzitter 2020-2022
Guido Dua, Voorzitter 2020-2022