30 Laptops tegen corona


De voorbije weken werd de Corona-crisis overheersend en vele acties werden opgezet ter ondersteuning van de getroffenen, zowel economisch als maatschappelijk. Het schepencollege van Kontich richtte reeds een Corona-noodfonds op om de negatieve gevolgen van deze crisis mee het hoofd te kunnen bieden.

Onbekend terrein is echter het digitale afstandsonderwijs dat één PC of laptop per familie en soms zelfs per kind vereist. “We voelden al snel de problematiek rond het digitaal lesgeven thuis en ook de studiebegeleiding is een grote bezorgdheid!” legt Kontich’s Schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA) bezorgd uit.

 

“Ik was daarom dan ook heel blij met het aanbod van Lions Club Kontich om een 30-tal laptops te schenken aan kansarme kinderen. Het is belangrijk dat ook deze doelgroep dezelfde kansen krijgt om mee in te stappen in het digitaal traject”. 

 

Overhandiging eerste toestel, met "social distancing"
Overhandiging eerste toestel, met "social distancing"

“Het onderwijs is inmiddels eerder deze week opgestart, dus hebben we getracht de laptops zo snel mogelijk klaar te krijgen voor gebruik en hopen dat de geschonken toestellen deze week nog verdeeld geraken bij de kwetsbare schoolgaande kinderen in Kontich.”, aldus Luc Van Reeth, voorzitter van Lions Club Kontich.

 

“Maar ook andere projecten die het leed van onze medeburgers, veroorzaakt door deze Corona-crisis, trachten te beperken, zullen wij in de nabije toekomst actief ondersteunen” vullen Guido Dua en Peter Dieleman aan, respectievelijk aankomend Clubvoorzitter en voorzitter van de Sociale Commissie van Lions Club Kontich.

 

Vermelding: Radio Zuidrand