Bezoek Districtsgouverneur

Op 8 december 2022 ontving Lions Club Kontich (LCK) het bezoek van Districtsgouverneur 112B 2022-2023, Bart Dirckx samen met  mede-clublid Luc Roels.

 

Het werd een aangename kennismaking, met vooraf een constructieve voorvergadering met LCK bestuursleden omtrent de clubwerking en sociale werken.

 

In een samenvatting achteraf aangaande het bezoek stipte Bart Dirckx het volgende aan: 

  • LCK bestaat al ruim 47 jaar en beschikt daardoor over een rijke Lions-geschiedenis en ervaring.
  • De 27 Lions-leden, waarvan 20 actieve, met een grote verscheidenheid inzake achtergrond en leeftijd (de oudste 96 en de jongste 37) stellen LCK in staat om mooie fundraise- en sociale acties te kunnen realiseren.
  • Er is een doordachte aanpak om nieuwe leden aan te trekken, via eigen netwerk en tweemaal per jaar een open-dinermeeting met gastsprekers, maar waarbij het behoud van een goede clubsfeer primordiaal is. Momenteel zitten 2 kandidaat leden in de pipeline.
  • Gezien  de partiele verschuiving van ledenaantal en activiteiten naar de zuidrand van Antwerpen (vooral Edegem) wordt eventueel overwogen een aanpassing te doen aan de clubnaam van Lions Club Kontich. Belangrijk is dat iedere Lions clubnaam de naam van één of meerdere gemeente(s) of een erkende regio vermeldt. De procedure schrijft ook voor dat de omliggende clubs in de zone de nieuwe clubnaam goedkeuren. 

 De Districtsgouverneur houdt graag de “link” tussen de clubs en het district sterk:

  • Het kabinet van district 112B staat volledig ter beschikking van de clubs met expertise en nuttige tools.
  • Met LionsBase (beschikbaar via een app op smartphone, tablet of desktop) gaat vanaf 1 januari ’23 een performant systeem in de lucht dat ons in staat stelt efficiënter en gebruiksvriendelijker te functioneren en communiceren. 
  • Op zaterdag 6 mei ’23 vindt de Districtsconventie plaats in het Lemmensinstituut (LUCA) in Leuven. Een unieke locatie. Bart Dirckx hoopt op een ruime delegatie van LCK en beloofde dat het een boeiende conventie zal worden.

Districtsgouverneur Bart Dirckx dankte voor de steun aan het “Werk van de Gouverneur” nl. Voedselbanken en de vzw Kompaan. Zijn nieuwjaarswensen voor 2023 klonken als volgt:

 

Hou Lions Club Kontich alvast dynamisch en divers en tracht de kennis over het Lionisme en onze Lions-organisatie te optimaliseren. Vriendschap onder de leden is van kapitaal belang. En deze heb ik bij jullie  zonder twijfel mogen ondervinden. Het is dan ook mijn wens dat jullie er een bijzonder jaar kunnen van maken en een hechte clubsfeer kunnen behouden. Want zonder jullie, zonder leden bestaat er geen Lions. Graag blijf ik ter beschikking om jullie te helpen. 

"Together We Can”.