Valentijn 2023

Dit jaar vierden we onze partners in Kasteel Fruithof te Boechout. Het Valentijns-diner op vrijdag 10 februari begon met een spetterend optreden van pianist Marc Erkens. Hij bracht een origineel "babbelconcert" rond het thema "Liefde in de Muziek", wat de toon zette voor de avond en iedereen vrolijk amuseerde. Will Tura, Chopin, Beethoven en zelfs Abba passeerden in een swingende revue... Marc Erkens zou nog veel langer hebben kunnen doorgaan maar het diner stond te wachten...

 

Daartoe werden we voor het aperitief feestelijk ontvangen in de grote inkomhal van Kasteel Fruithof waarna we in de aangename retro-kamer aan tafel onze plaatsen "ad random na trekking" innamen. 

Tussen hoofdgerecht en nagerecht was het tijd om naar jaarlijkse gewoonte enkele eretekens uit te reiken:

  • Karel Adriaensen (2012) werd gehuldigd voor zijn 10 jaar lidmaatschap
  • Walter Beeckx (2003) voor zijn 20 jaar en
  • Rudi Van Driessche (1982) voor zijn 40 jaar !

Om de tijdsgeest wat te markeren gaf de voorzitter bij ieder gehuldigd lid in de rand telkens een spitant jaaroverzicht van de meest markante items die zich voordeden gedurende het jaar van hun intrede in de club! 

Tenslotte werd een Melvin Jones Fellowship award uitgereikt aan Leo Debecker (1989) voor zijn "toewijding, sociale bewogenheid, constructieve en bedachtzame kijk op het clubgebeuren en creatief beheer van de Lions web-site".

 

In een kort dankwoord drukte Leo vooral waardering uit voor enkele voormalige en huidige leden van de club: vooreerst Jules Vercauteren, en door hem ook zijn echtgenote Lieve, omdat Jules zo inspirerend en motiverend geweest was voor hem, als toen nog piepjong lid. Verder dank voor de excellente samenwerking en de warme steun die hij ontving vanwege Luc Van Gelder, Sus Van Oorschot, Erik Vande Sande, Rudi Van Driessche en Dirk Hermans bij het uitoefenen van zijn functies als penningmeester, secretaris en coördinator ICT & Communication.  Tenslotte riep hij iedereen op om samen, als team,  van het Cantabile Laureatenconcert op 1 april een spetterend succes te maken.

 

Het diner werd afgesloten met een lange nababbel en een rode roos voor de dames om het Valentijngebeuren mooi af te ronden.